top of page

NAŠE ABA KURZY

Mnohým rodičům dělá starosti, že jejich děti mají potíže s vývojem řeči, rozvojem funkční hry a nabýváním sociálních dovedností. U řady dětí se opožďuje nebo chybí sdílená pozornost, schopnost slovem vyjádřit svoje přání a potřeby, nebo například osvojení základních hygienických návyků.

NAUČTE SE ROZUMĚT ABA

 • Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)  nabízí velmi efektivní postupy pro rozvoj dovedností dětí s poruchami vývoje (např. ADHD, vývojová dysfázie, mentální retardace, dětský autismus a další poruchy autistického spektra).

 • Pochopení základních principů ABA je nezbytné pro jejich úspěšné použití v každodenním životě. Kurzy nenahrazují program supervidovaný behaviorálním analytikem, nicméně mohou pomoci rodinám a pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří svého konzultanta teprve hledají, nebo s ním spolupracují krátce, v nelehkých začátcích.

children-hands-colors-summer-photo-selective-focus.jpg

CÍLE KURZŮ​

 • Cílem námi nabízených kurzů je srozumitelným způsobem vysvětlit účastníkům nejenom teorii, ale i praktické využití behaviorálních principů, které možná již znáte, ale stále se Vám nedaří je uplatňovat v každodenním životě při výchově a výuce Vašich dětí.

 • Z praktických cílů vás v každém konkrétním kurzu naučíme používat vybrané metody, tak abyste je byli schopni okamžitě začít uplatňovat doma.

 • Naše kurzy nejsou ukončené certifikátem v aplikované behaviorální analýze. Informace o možnostech studia k certifikaci najdete na www.csaba.cz nebo na  www.caba.cz.

shutterstock_1716955201.jpg

PRO KOHO JSOU KURZY URČENY

 • Rodičům dětí a dalším pečujícím osobám, které mají obavu, že se jejich dítě nevyvíjí přiměřeně svému věku, ať už mají stanovenou diagnózu nebo na ni teprve čekají.​

 • Pracovníkům pomáhajících profesí jako jsou ergoterapeuti, fyzioterapeuti, logopedi, psychologové, sociální pracovníci, osobní asistenti.

 • Pedagogickým pracovníkům jako jsou učitelé MŠ a ZŠ, speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti pedagoga.

mateřská školka

V ČEM JSOU NAŠE KURZY JEDINEČNÉ

 • Srozumitelné: vysvětlujeme behaviorální principy na četných příkladech z běžného života, postupně seznamujeme účastníky s jednotlivými odbornými termíny.​

 • Interaktivní: nabyté dovednosti si průběžně procvičujete v anketách, kdykoli se můžete na cokoli zeptat.

 • Praktické: značnou část kurzů tvoří zpětná vazba lektorů k videím, které účastníci natáčejí vždy k probranému tématu, buď s dalším dospělým v roli figuranta, nebo přímo s dítětem.​

 • Podpůrné: ke každému kurzu získáte kompletní materiály, zdroje k zakoupení pomůcek, tipy na konkrétní aktivity s dětmi, u on-line kurzů s možnosti zpětného shlédnutí videozáznamu teoretických částí kurzu.

Děti ve vnitřním dětském hřišti

CO VŠE ZÍSKÁTE

 • Přístup do členské sekce, ve které najdete:

  • videozáznamy z on-line setkání ke zpětnému zhlédnutí,

  • instruktážní videa, která Vám usnadní převedení dovedností do praxe,

  • podklady z on-line setkání k tisku,

  • formuláře k zaznamenávání dat,

  • videozáznamy k prostudování navíc.

  • Jak vypadá členská sekce se můžete podívat zde

 • Zpětnou vazbu na Vaši práci

 • Průběžné kvízy k opakování probraných téma

 • Praktická cvičení 

Návrh bez názvu (2).jpg

NABÍZENÉ KURZY

ZÁKLADNÍ KURZ

 • Pro každého, kdo má doma dítě, které vůbec nespolupracuje, není tedy prakticky možné jej něco systematicky učit, případně dítě, které nekomunikuje slovem ani znakem, je určený náš Základní kurz. Tento kurz je skvělou volbou pro první orientaci v ABA, pro rodiče malých dětí, či dětí s těžší symptomatikou, stejně tak pro odborníky, kteří s těmito dětmi pracují.

 • Typickým účastníkem našeho Základního kurzu je rodič dítěte, které si nedokáže slovem ani znakem požádat o to, co chce či potřebuje. Rodič dítěte, které postrádá sdílenou pozornost, případně se u něj nerozvíjí hra adekvátně jeho věku. Často jsou to děti, které jsou velmi malé a nemají ještě uzavřenou diagnózu, jejich rodiče si ale už všimli, že se rozvoj řeči a dalších dovedností neubírá správným směrem.

 • Vyučované metody jsou vhodné také u dětí, které obdrží diagnózu vývojové dysfázie nebo opožděného vývoje řeči. Správně zvoleným přístupem maximálně podpoříte svoje dítě v rozvoji funkční komunikaci, což je přirozená prevence sociálně nežádoucího chování jakým je například křik.

1.jpg

JAK ROZVÍJET SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI

 • Kurz je zaměřený na pokročilejší děti, které už mají osvojené základní žádosti (mandy), jsou napárované se svými pečujícími osobami, to znamená, že s nimi spolupracují v rámci hry a každodenních činností.

 • Je určený pro děti, u kterých se hra rozvíjí, případně už rodiče vědí, jak na to. Kurz je zaměřený na rodiny, kterým se základní rozvoj řeči podařil vlastními silami (nebo díky absolvování našeho Základního kurzu), ale rádi by dále pracovali na předškolních dovednostech dítěte, mezi které patří sezení u stolu a plnění instrukcí dospělého.

 • Je připravený pro děti, u kterých je potřeba řeč systematicky rozvíjet, aby se vyrovnaly, nebo alespoň přiblížily svým vrstevníkům.

 • Více o kurzu zde

Otec a syn hraje

ON-LINE KECÁRNA 

INFORMACE O NÁS  PRO VÁS

 • Nejste si jisti, zda je kurz vhodný právě pro Vás?

 • Máte další otázky k aktuálním nebo nadcházejícím kurzům?

 • Chcete poznat lektorky kurzů?

 • Prošli jste kurzem a chcete se s námi podělit o pokroky, kterých jste dosáhli? ​

Pak se připojte se k našemu neformálnímu setkání, které se koná několikrát ročně on-line. 

Více informací zde

Káva s přáteli

OHLASY NA NAŠE KURZY

 " Ještě jednou bych vám tímto chtěla poděkovat za velmi užitečně strávený čas při vašem kurzu. Ze všeho, co jsem se na něm dozvěděla, čerpám pro práci v rodinách, pomáhá mi to rodinám vysvětlit principy ABA terapie a podpořit je, aby začaly principy ABA v domácím prostředí využívat, i když se jim třeba nedaří se terapií účastnit (ať už kvůli plným kapacitám nebo nemožnosti dojíždění). Zde v kraji tolik možností není, jsem proto ráda, že mohu rodinám podávat ucelenější pohled alespoň já za ranou péči. Zároveň i rodiny, které se na váš kurz dostanou, nebo dojíždějí na ABA terapii do Prahy, velmi ocení, když mohou vše konzultovat s někým, kdo o metodě má základní přehled", poradkyně rané péče pro Ústecký kraj. 

bottom of page