top of page

NAŠE ABA KURZY

Mnohým rodičům dělá starosti, že jejich děti mají potíže s vývojem řeči, rozvojem funkční hry a nabýváním sociálních dovedností. U řady dětí se opožďuje nebo chybí sdílená pozornost, schopnost slovem vyjádřit svoje přání a potřeby, nebo například osvojení základních hygienických návyků.

NAUČTE SE ROZUMĚT ABA

  • Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)  nabízí velmi efektivní postupy pro rozvoj dovedností dětí s poruchami vývoje (např. ADHD, vývojová dysfázie, mentální retardace, dětský autismus a další poruchy autistického spektra).

  • Pochopení základních principů ABA je nezbytné pro jejich úspěšné použití v každodenním životě. Kurzy nenahrazují program supervidovaný behaviorálním analytikem, nicméně mohou pomoci rodinám a pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří svého konzultanta teprve hledají, nebo s ním spolupracují krátce, v nelehkých začátcích.

children-hands-colors-summer-photo-selective-focus.jpg

CÍLE KURZŮ​