top of page
Otec a syn hraje

Moderní přístupy v ABA pracují s přirozenou motivací dítěte tak, aby byl proces učení sám
o sobě odměňující a dítě se učilo rádo. 

O ABA

ABA 

APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA

ABA je vědní disciplína, která používá postupy založené na důkazech (evidence based), aby u jedince vybudovala, případně měnila sociálně významné chování. Moderní přístupy v ABA pracují s přirozenou motivací dítěte tak, aby byl proces učení sám o sobě odměňující a dítě se učilo rádo. 

Behaviorálního analytika zajímá: „Proč se chování v čase mění?“

Hledá odpovědi ve zkoumání biologických faktorů a vlivů prostředí, ačkoli ho zajímá zejména vliv prostředí na chování.

Postupy založené na principech ABA nachází využití ve firmách, obchodech, v dopravě, v domovech pro seniory, ale nejvíce se uplatňuje ve školství, kde umožňuje vzdělávání i těch dětí a mládeže, kteří byly dříve považovány za nevzdělavatelné. Každé dítě je jedinečné ve svých potřebách při vzdělávání a je na nás, abychom našli tu nejefektivnější cestu. 

ABA klade důraz zejména na FUNKCI chování = k čemu dítěti dané chování slouží. Příklad: Behaviorálního analytika zajímá co dítě křikem sleduje. Může to být snaha o získání něčeho, co dítě chce/snaha o únik z něčeho, co dělat nechce/projev bolesti/autostimulace. Na základě určení funkce chování může být nastavena účinná intervence.

ABA pracuje s chováním, které musí být pozorovatelné a měřitelné. Vyžaduje sběr záznamů o chování a jejich opakované zkoumání. Dělá změny v prostředí, aby změnila chování. Dospělý je odpovědný za pokrok = nikdy neviníme dítě, když se něco nedaří, ale analyzujeme, zda námi stanovená intervence byla přiměřená aktuální vývojové úrovni  dítěte, zda byly přesně dodrženy postupy učení a častost procvičování.  

O NÁS

O NÁS

MONIKA, DIANA, VERONIKA ... ANEB VE TŘECH SE TO LÉPE TÁHNE
DSC_9676.jpg

Seznámily jsme se na podzim roku 2017 na Masarykově univerzitě v Brně jako spolužačky prvního postgraduálního programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) v ČR.

Díky velkému elánu a píli doc. PhDr. Karla Pančochy, Ph.D., M.Sc., BCBA a PhDr. Heleny Vaďurové, Ph.D., M.Sc., BCBA, jsme mohly nejen studovat, ale také se zúčastnit četných workshopů, přednášek i letních škol pod vedením předních českých a zahraničních odborníků v  aplikované behaviorální analýze.  

V průběhu tří let jsme společně sdílely radost z pokroků našich klientů, ať už se jednalo o děti s poruchou autistického spektra, vývojovou dysfázií, mentální retardací, ADHD  nebo jinými poruchami vývoje.

TÝM UČENÍ ZABAVOU

CO NABÍZÍME

KURZY, WEBINÁŘE A VÝUKOVÉ POMŮCKY PRO RODIČE I ODBORNÍKY

NAŠE ON-LINE KURZY A WEBINÁŘE

Zde se dozvíte: ​

  • pro koho jsou kurzy a webináře vhodné

  • na co klademe důraz

  • co vše při nákupu kurzu nebo webináře získáte 

VÝUKOVÉ KARTY  "MÝCH PRVNÍCH 111 SLOV" 

378 karet pro rozvoj slovní zásoby a porozumění řeči

 

Zde najdete: 

Snímek obrazovky 2022-07-20 v 10.50.04.png
Snímek obrazovky 2022-07-07 v 23.36.38.png
Snímek obrazovky 2022-07-07 v 23.36.38.png
Snímek obrazovky 2022-07-07 v 23.36.49.png
Snímek obrazovky 2022-07-07 v 23.36.56.png
Snímek obrazovky 2022-07-07 v 23.37.05.png
Snímek obrazovky 2022-07-07 v 23.37.12.png
KONTAKTY

NAPIŠTE NÁM

POKUD MÁTE JAKÉKOLIV OTÁZKY, NAPIŠTE NÁM A MY SE VÁM BRZY OZVEME 

Učení zABAvou s.r.o.

IČO: 09831223

Dolní Násepní 130/18, Novosedlice 417 31

Tel: +420 605 545 995

Email: info@ucenizabavou.cz 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Děkujeme Vám za odeslání!

bottom of page