top of page

On-line základní kurz (kompletní)

O nás

Tento kurz je opravdovým základem pro všechny, kteří chtějí začít rozvíjet řeč dětí systematicky. 12 na sebe navazujících lekcí Vás krok po kroku provede základy aplikované behaviorální analýzy (ABA). Naučíme Vás, jak vybudovat u dítěte motivaci pro komunikaci a následně formou hry rozvíjet řeč, případně další formy komunikace, a to přesně podle aktuální vývojové úrovně dítěte. Základní kurz je zaměřený na praktické dovednosti, které si osvojíte již v průběhu kurzu a můžete je okamžitě začít používat. Vyučované metody můžete uplatnit jak u dětí s opožděným vývojem řeči, tak u dětí s autismem, vývojovou dysfázií, ADHD nebo například mentálním postižením.

Cena

3 dostupné plány, Ceny se mohou lišit

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page