top of page

2. část online základního kurz (8 lekcí)

O nás

Tento kurz je opravdovým základem pro všechny, kteří chtějí začít rozvíjet řeč dětí systematicky. 8 na sebe navazujících lekcí Vás krok po kroku provede základy aplikované behaviorální analýzy (ABA). Naučíme Vás, jak nastartovat u dítěte komunikaci a následně formou hry rozvíjet řeč. Pokud pro dítě je mluvení zatím příliš obtížné, naučíme Vás, jak ho podpořit pomoci alternativní komunikace pomocí zjednodušených znaků, a to přesně podle aktuální vývojové úrovně dítěte. Základní kurz je zaměřený na praktické dovednosti, které si osvojíte již v průběhu kurzu a můžete je okamžitě začít používat. Vyučované metody můžete uplatnit jak u dětí s opožděným vývojem řeči, tak u dětí s autismem, vývojovou dysfázií, ADHD nebo například mentálním postižením.

Cena

2. ČÁST - ZÁKLADNÍ, Zdarma

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page