top of page

20.3. 2024 - JAK ZLEPŠIT VÝSLOVNOST U DĚTÍ - ECHO A MUŠLE

O nás

Pracujete s dětmi, které začínají komunikovat pomocí mluvené řeči, ale jejich řečová exprese je stále nepřesná. Účastníci webináře se dozví, jak postupovat při výuce cíleného napodobování mluvené řeči (echa), jak správně vybírat cíle učení, jak vytvářet a pracovat s tzv. mušlemi, díky kterým dochází k postupnému tvarování požadovaných slov. Účastníci, kteří nejsou logopedi, jistě ocení možnost zhlédnutí videozáznamu, ve kterém budou šířeji seznámení s fyziologickým vývojem hlásek a jak toho využít v postupném tvarování slov. Webinář je rozdělen na teoretickou část ze záznamu a praktickou část v podobě on-line skupinového setkání, v rámci kterého účastníci mají možnost dostat skupinovou zpětnou vazbu k videím své práce - aplikace získaných znalostí z teoretické části v praxi.

Cena

Jednorázová platba
1 750,00 Kč
ECHO A MUŠLE
Zdarma

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page