top of page

Webinář: Pomocné artikulační znaky

O nás

PODNÁZEV: A JEJICH ČESKÁ ADAPTACE V LOGOPEDICKÉ PRAXI Seznámíme vás s jednou z mnoha cest, jak dosáhnout správné artikulace hlásek, slabik, celých slov příp. vět tak, abychom mohli minimalizovat chyby v iniciální fází učení. Tedy s pomocnými artikulačními znaky, jako metakognitivními a taktilně-kinesteticky proprioceptivními prompty (dopomoci). Jedná se o specifické postavení rukou, které opticky zvýrazňují mechanismus tvoření hlásek nebo jeho pozici ve slově. V případě, že jedinec provádí pomocný artikulační znak sám, může pohybovat nebo se jen dotýkat určitých částí orofaciálního systému, a takto správně vyvodit cílovou hlásku. Součásti webináře je také skupinová zpětná vazba k videu vaší aplikace pomocných artikulačních znaků v praxi. Dozvíte se: možnosti konkrétních artikulačních znaků, co bylo zohledněno při jejich tvorbě, jak je možné si je přizpůsobit pro konkrétního klienta, možnosti nácviku a využití pomocných artikulačních znaků.

Cena

2 dostupné plány, Ceny se mohou lišit

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page