ONLINE ZÁKLADNÍ KURZ

Kurz 12 na sebe navazujících praktických on-line setkání

zaměřených na osvojení základů aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Praktické dovednosti pro rodiče, rodinné příslušníky, asistenty a další pracovníky v pomáhajících profesích (speciální pedagogy, logopedy, psychology,..) pracující s dětmi a mládeží s poruchami vývoje, autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách.

Můžete se kurzu účastnit odkudkoli, kde máte spolehlivé připojení k internetu, nebo si jeho teoretické části pustit ze záznamu.

OBSAH KURZU

  • Principy chování a učení dle ABA

  • Rozvoj komunikace

  • Práce s nežádoucím chováním

  • Praktický nácvik dovedností

  • Pravidelný skupinový rozbor krátkých videí pořízených účastníky při jejích práci s dítětem v domácím prostředí

CENA KURZU: 8500 Kč

AKTUALITY

ZÁKLADNÍ

KURZ

LEKTOŘI:

  • Mgr. Bc. Veronika Bilanová, BCBA,  pedagog, certifikovaný behaviorální analytik 

  • Mgr. Diana Pavljuk, dětský klinický psycholog

  • Mgr. Monika Petříková, speciální pedagog

Kurz je možné absolvovat pouze jako celek v rozsahu 48 on-line výukových hodin rozdělených do 12 setkání + min. 2 hodin videomateriálů k samostudiu. 

Kurz je možné uhradit ve 2 splátkách – první ve výši 4500 Kč před vstupem do kurzu (nejpozději 15. února 2021), druhá ve výši 4000 Kč do 14. března 2021.

 

Při uhrazení celého kurzu v jedné splátce bude poskytnutá sleva na kurzovném, které po slevě bude činit 8000 Kč.

Pokud další člen týmu pečujícího o stejné dítě potřebuje samostatné připojení do kurzu, bude mít kurzovné snížené na 50% celkové ceny kurzu.

Součástí ceny kurzu jsou materiály ke školení  a průběžně poskytovaná zpětná vazba k rozvoji dovedností účastníků kurzu (u každého probraného tématu minimálně k prvním 10 včas zaslaným videím účastníků) a on-line přístup k videozáznamům teoretických častí školení po dobu celého kurzu.

Na tento základní kurz navážeme kurzem pro pokročilejší, který bude pro účastníky základního kurzu za zvýhodněnou cenu.

KURZ JE AKREDITOVÁN ASOCIACI KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČR. AKP UDĚLILA KURZU 12 KREDITNÍCH BODŮ.

Vaše případné dotazy Vám rády zodpovíme na emailu info@ucenizabavou.cz.

Do předmětu emailu prosím uveďte „Základní kurz“.

KURZ NENÍ UKONČEN CERTIFIKÁTEM V APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZE. 

Z OHLASŮ NA PROBĚHLÉ KURZY: 

 " Ještě jednou bych vám tímto chtěla poděkovat za velmi užitečně strávený čas při vašem kurzu. Ze všeho, co jsem se na něm dozvěděla, čerpám pro práci v rodinách, pomáhá mi to rodinám vysvětlit principy ABA terapie a podpořit je, aby začaly principy ABA v domácím prostředí využívat, i když se jim třeba nedaří se terapií účastnit (ať už kvůli plným kapacitám nebo nemožnosti dojíždění). Zde v kraji tolik možností není, jsem proto ráda, že mohu rodinám podávat ucelenější pohled alespoň já za ranou péči. Zároveň i rodiny, které se na váš kurz dostanou, nebo dojíždějí na ABA terapii do Prahy, velmi ocení, když mohou vše konzultovat s někým, kdo o metodě má základní přehled" , poradkyně rané péče pro Ústecký kraj.