DSC_9346-Edit_edited.jpg

KOLEGYNĚ

O NÁS

monika, diana, veronika... aneb...

ve třech se to lépe táhne

KAMARÁDKY

ABA NADŠENCI

NÁŠ PŘÍBĚH

Seznámily jsme se na podzim roku 2017 na Masarykově univerzitě v Brně jako spolužačky prvního postgraduálního programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) v ČR.

Díky velkému elánu a píli doc. PhDr. Karla Pančochy, Ph.D., M.Sc., BCBA a PhDr. Heleny Vaďurové, Ph.D., M.Sc., BCBA, jsme mohly nejen studovat, ale také se zúčastnit četných workshopů, přednášek i letních škol pod vedením předních českých a zahraničních odborníků v  aplikované behaviorální analýze.  

V průběhu tří let jsme společně sdílely radost z pokroků našich klientů, ať už se jednalo o děti s poruchou autistického spektra, vývojovou dysfázií, mentální retardací, ADHD  nebo jinými poruchami vývoje.


Zjistily jsme, že máme společný cíl, kterým je šířit povědomí o ABA mezi rodiče, pedagogy, psychology, logopedy a další odborníky v pomáhajících profesích a přispět tím k větší dostupnosti intervence založené na ABA  v ČR. 

Naším cílem je  vysvětlit základní principy a postupy aplikované behaviorální analýzy tak, aby byly srozumitelné a prakticky využitelné v každodenním životě, a to jak pro rodiče, tak pro pracovníky v pomáhajících profesích. 

LEKTORKY

S KÝM  SPOLUPRACUJEME

WhatsApp Image 2022-01-03 at 07.00_edited.jpg

MGR. IVANA KRÁLIKOVÁ, RBT

certifikovaný behaviorální technik, speciální pedagog

E738B942-5A5A-4DA9-B57A-7F0BC11ACDCB_1_201_a.jpeg

mgr. Petra hrančíková, bcba

certifikovaný behaviorální analytik, klinický logoped, lektor

více o ivaně

Naše úžasná pravá ruka Ivanka pro Vás připravuje všechny informační materiály a stará se o to, abyste měli každý den na Facebooku a Instagramu ty nejčerstvější novinky z Učení zABAvou.


Ivanka vystudovala speciální pedagogiku a momentálně působí jako registrovaný behaviorální technik u Veroniky v centru, to znamená, že pracuje s dětmi podle principů aplikované behaviorální analýzy.

více o petře

Celou svou profesní dráhu věnuji dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností.

Začala jsem  jako logoped v logopedickém stacionáři, nezahálela ani na mateřské dovolené se dvěma dětma a  působila jako externí logoped v mateřských školách, pořádala jsem logopedické kroužky a od roku 2016 jsem klinickou logopedkou ve své vlastní soukromé praxi v Sokolnicích u Brna. 

 

V roce 2004 jsem ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 úspěšně složila atestaci v oboru klinická logopedie.

Nadále jsem si však rozšiřovala své obzory a sbírala znalosti a zkušenosti tak, abych mohla svým klientům pomoci ještě více.

V roce 2017 jsem tak, mimo jiné,  začala studovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology a v roce 2021 úspěšně složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala se certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA).

NÁŠ TÝM

DSC_9438-Edit_edited.jpg
  • LinkedIn

MGR. DIANA PAVLJUK

dětský klinický psycholog, lektor

DSC_9469-Edit_edited.jpg
  • LinkedIn

mgr. monika petříková, bcba

certifikovaný behaviorální analytik, speciální pedagog, lektor

DSC_9524-Edit_edited.jpg
  • LinkedIn

mgr.et.bc. veronika bilanová, bcba

certifikovaný behaviorální analytik, pedagog, lektor

více o VERONICE

Veronika se práci s dětmi s poruchami vývoje věnuje již 12 let. Vystudovala učitelství (Mgr.) a jednooborovou psychologii (Bc.)  na Ostravské univerzitě.

Od roku 2015 se intenzivně vzdělává v aplikované behaviorální analýze. V roce 2020 úspěšně složila certifikační zkoušku a stala se mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA).

Veronika vede vlastní centrum v Ostravě a je lektorkou našich vzdělávacích kurzů.

více o MONICE

Monika pracuje od roku 2008 s dětmi s poruchami vývoje, zejména s dětmi s poruchami autistického spektra.

Vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě. Od roku 2017 se intenzivně věnuje studiu a praxi v oboru aplikované behaviorální analýzy. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala se tak certifikovaným behaviorálním analytikem. 

Monika je lektorkou našich vzdělávacích kurzů a zároveň vede individuální domácí programy. 

více o DIANĚ

Diana pracuje v ambulanci klinické psychologie s dětmi a dospívajícími od roku 2009. Specializuje se na diagnostiku a podporu vývoje u dětí s neurovývojovými poruchami. 

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2017 složila atestaci z dětské klinické psychologie a začala se věnovat studiu a praxi v oboru aplikované behaviorální analýzy.

Diana je školitelkou a odbornou garantkou v soukromé ordinaci dětské klinické psychologie Centrum psychologie s.r.o. Pod supervizí pracuje s několika rodinami na programech založených na principech ABA. Diana je lektorkou našich kurzů.