APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA (ABA)

ABA je vědní disciplína, která používá postupy založené na důkazech (evidence based), aby u jedince vybudovala, případně měnila sociálně významné chování. Moderní přístupy v ABA pracují s přirozenou motivací dítěte tak, aby byl proces učení sám o sobě odměňující a dítě se učilo rádo. 

Behaviorálního analytika zajímá: „Proč se chování v čase mění?“

Hledá odpovědi ve zkoumání biologických faktorů a vlivů prostředí, ačkoli ho zajímá zejména vliv prostředí na chování.

Postupy založené na principech ABA nachází využití ve firmách, obchodech, v dopravě, v domovech pro seniory, ale nejvíce se uplatňuje ve školství, kde umožňuje vzdělávání i těch dětí a mládeže, kteří byly dříve považovány za nevzdělavatelné. Každé dítě je jedinečné ve svých potřebách při vzdělávání a je na nás, abychom našli tu nejefektivnější cestu. 

ABA klade důraz zejména na FUNKCI chování = k čemu dítěti dané chování slouží. Příklad: Behaviorálního analytika zajímá co dítě křikem sleduje. Může to být snaha o získání něčeho, co dítě chce/snaha o únik z něčeho, co dělat nechce/projev bolesti/autostimulace. Na základě určení funkce chování může být nastavena účinná intervence.

Máma a dítě

ABA pracuje s chováním, které musí být pozorovatelné a měřitelné. Vyžaduje sběr záznamů o chování a jejich opakované zkoumání. Dělá změny v prostředí, aby změnila chování. Dospělý je odpovědný za pokrok = nikdy neviníme dítě, když se něco nedaří, ale analyzujeme, zda námi stanovená intervence byla přiměřená aktuální vývojové úrovni  dítěte, zda byly přesně dodrženy postupy učení a častost procvičování.