top of page

PODNÁZEVA JEJICH ČESKÁ ADAPTACE V LOGOPEDICKÉ PRAXI  

 

Seznámíme vás s jednou z mnoha cest, jak dosáhnout správné artikulace hlásek, slabik, celých  slov příp. vět tak, abychom mohli minimalizovat chyby v iniciální fází učení. Tedy s pomocnými artikulačními  znaky, jako metakognitivními a taktilně-kinesteticky proprioceptivními prompty (dopomoci). Jedná se o specifické postavení rukou, které opticky zvýrazňují mechanismus tvoření hlásek nebo jeho pozici ve slově. V případě, že jedinec provádí pomocný artikulační znak sám, může pohybovat nebo se jen dotýkat určitých částí orofaciálního systému, a takto správně vyvodit cílovou hlásku.

 

 

Dozvíte se:

  • možnosti konkrétních artikulačních  znaků,
  • co bylo zohledněno při jejich tvorbě,
  • jak je možné si je přizpůsobit pro konkrétního klienta,
  • možnosti nácviku a využití pomocných artikulačních znaků.

 

 

WEBINÁŘ POMOCNÉ ARTIKULAČNÍ ZNAKY

1 250,00 KčCena
  • Tento webinář je vhodný zejména pro logopedy, kteří pracují s dětmi na zlepšení schopnosti přesného opakování a celkové výslovnosti. 

bottom of page