NAŠE ONLINE ABA KURZY

Mnohým rodičům dělá starosti, že jejich děti mají potíže s vývojem řeči, rozvojem funkční hry a nabýváním sociálních dovedností. U řady dětí se opožďuje nebo chybí sdílená pozornost, schopnost slovem vyjádřit svoje přání a potřeby, nebo například osvojení základních hygienických návyků.

 

Aplikovaná behaviorální analýza nabízí velmi efektivní postupy pro rozvoj dovedností dětí s poruchami vývoje (např. ADHD, vývojová dysfázie, mentální retardace, dětský autismus a další poruchy autistického spektra).

Kurzy jsou určené jak rodičům, kteří teprve zvažují vhodnost ABA intervence pro jejich rodinu, ale i těm, kteří již pracují pod supervizí behaviorálního analytika a hledají možnost ucelené orientace v problematice aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Pochopení základních principů aplikované behaviorální analýzy je nezbytné pro jejich úspěšné použití v každodenním životě. Kurzy nenahrazují program supervidovaný behaviorálním analytikem, nicméně mohou pomoci rodinám a pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří svého konzultanta teprve hledají, nebo s ním spolupracují krátce, v nelehkých začátcích.

Cílem námi nabízených kurzů je srozumitelným způsobem vysvětlit účastníkům nejenom teorii, ale i praktické využití behaviorálních principů, které možná již znáte, ale stále se Vám nedaří je uplatňovat v každodenním životě.

 

Naše kurzy nejsou ukončené certifikátem v aplikované behaviorální analýze. Informace o možnostech studia k certifikaci najdete na www.csaba.cz

  • Rodičům dětí a dalším pečujícím osobám, které mají obavu, že se jejich dítě nevyvíjí přiměřeně svému věku, ať už mají stanovenou diagnózu nebo na ni teprve čekají;

  • pracovníkům pomáhajících profesí jako jsou ergoterapeuti, fyzioterapeuti, logopedi, psychologové, sociální pracovníci, osobní asistenti aj.;

  • pedagogickým pracovníkům jako jsou učitelé MŠ a ZŠ, speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti pedagoga aj.

KOMU JSOU NAŠE KURZY URČENY 

NAŠE KURZY JSOU: 

  • Srozumitelné – vysvětlujeme behaviorální principy na četných příkladech z běžného života, postupně seznamujeme účastníky s jednotlivými odbornými termíny.

  • Interaktivní – u on-line kurzů můžete ověřit porozumění výkladu v četných anketách a průběžně klást dotazy.

  • Praktické – značnou část kurzů tvoří zpětná vazba lektorů k videím, které účastníci natáčejí vždy k probranému tématu, buď s dalším dospělým v roli figuranta, nebo přímo s dítětem, a následná zpětná vazba ve skupině.

  • Podpůrné – ke každému kurzu kompletní materiály, zdroje k zakoupení pomůcek, tipy na konkrétní aktivity s dětmi, u on-line kurzů s možnosti zpětného shlédnutí videozáznamu teoretických částí kurzu.

NA CO KLADEME DŮRAZ